Regulamin

Zapoznanie się z regulaminem zwiedzania Aresztu Śledczego jest bardzo ważne dla każdego odwiedzającego. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja wizyta będzie bezpieczna i komfortowa. Regulamin zawiera wiele cennych informacji, takich jak wymagania dotyczące zachowania, zakazane przedmioty, czy też informacje o godzinach otwarcia. Przestrzeganie regulaminu jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych zwiedzających. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz na bramie obiektu.

REGULAMIN

Zwiedzania byłego Aresztu Śledczego w Zabrzu
Ul. Sądowa 1
„Więzienna Codzienność”
10,11,12,13.05.2024r.

 1. Organizatorem zwiedzania jest Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Katowicach, w regulaminie określa się jako „ORGANIZATOR”
 2. Osoby, którym zostanie udostępnione zwiedzanie w niniejszym regulaminie określa się jako „UCZESTNIK”
 3. Uczestnikiem może być osoba która:

– zakupiła bilet wstępu na stronie e-bilet,

 • Uczestnicy wymienieni w pkt.3.  będą wpuszczani zgodnie z godziną zawartą na bilecie.
 • W przypadkach niepełnego obłożenia będzie możliwość wykorzystania biletu w godzinie wcześniejszej, decyzję podejmie organizator,
 • bilety uprawniają do jednokrotnego zwiedzania.
 • Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na ewidencję swojego uczestnictwa w zwiedzaniu, która prowadzona jest przez organizatora. 
 •  Uczestnik może zakupić bilet wstępu tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na stronie operatora e-bilet.
 • Zakupiony bilet podlega zwrotowi tylko w przypadku odwołania zwiedzania.
 •  Uczestnik posiadający bilet jest zobowiązany przed wejściem na zwiedzanie okazanie ważnego biletu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest dostosować się do wydawanych poleceń przez obsługę.
 •  Każdy uczestnik może poruszać się tylko w grupie i tylko po wyznaczonej trasie zwiedzania.
 •   Zwiedzanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem.
 • Harmonogram zwiedzania dostępny na stronie internetowej: www.prison-runner.pl
 • Organizator ma prawo nie zezwolić na wejście osobom, które nie zastosują się do zasad regulaminu oraz:
 • Osobie w stosunku do których istnieje podejrzenie że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • Osobie, która nie poda swoich danych celem prowadzenia ewidencji osób wchodzących i wychodzących.
 •  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zwiedzania bez podania przyczyny w każdej chwili.
 •  Organizator podczas zwiedzania nie zapewnia uczestnikom:
 • szatni,
 • depozytu,
 • toalet.
 •  Uczestnikom zabrania się:
 • pozostania na terenie byłego Aresztu Śledczego w Zabrzu dłużej niż czas oprowadzania przez obsługę,
 • dotykania eksponatów.
 •  Uczestnik biorący udział w zwiedzaniu akceptuje treść niniejszego regulaminu.

Pieczęć i Podpis Organizatora