Harmonogram zwiedzania

Program Zwiedzania Aresztu Śledczego w Zabrzu
Osoby zwiedzające będą wpuszczane w grupach około 50 osób.
Wszyscy wchodzą i wychodzą z terenu obiektu przez bramę wejściową od ul. Sądowej 1
Grupy mogą wchodzić w odstępach czasu 30 minut.
Czas trwania wycieczki zaplanowana na 90 minut natomiast uzależniony jest od interakcji osób zwiedzających z przewodnikami.
Rolę przewodników realizują funkcjonariusze Służby Więziennej.
Po wejściu zwiedzający otrzymają informacje dotyczące obiektu w którym się znajdują, poruszana jest tematyka dotycząca specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przedstawiono zostanie droga osoby która została pozbawiona wolności od chwili wejścia do zakładu karnego aż do osadzenia w celi mieszkalnej. Przedstawione zostaną prawa i obowiązki osób pozbawionych wolności oraz specyfika funkcjonowania takich zakładów, a funkcjonariusze którzy będą oprowadzać postarają się odpowiedzieć na każde pytanie.
Podczas wycieczki zwiedzający zostaną zapoznani z poszczególnymi miejscami na terenie zakładu:
Brama, Sala Widzeń, Kuchnia, Cela mieszkalna, Oddziały mieszkalne, Łaźnia, Kaplica, Pola spacerowe i teren zewnętrzny. Zapoznamy zwiedzających również z sprzętem kwaterunkowym osadzonych. Będą mieli też szansę spróbować otworzyć celę oryginalnym kluczem czy w cielić się w rolę funkcjonariusza i wykonać jedną z czynności które na co dzień wykonuje funkcjonariusz pracujący jako oddziałowy.

Zaplanowana jest również niespodzianka dla osób chętnych gdyż wiąże się to z wykonaniem zdjęcia uczestników.

HARMONOGRAM ZWIEDZANIA

10.05.2023r.

Godziny wejścia grupy zwiedzającej:

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

11.05.2023r.

Godziny wejścia grupy zwiedzającej:

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

12.05.2023r.

Godziny wejścia grupy zwiedzającej:

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

13.05.2023r.

Tylko grupy zorganizowane.

Godziny wejścia grupy zwiedzającej:

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00